Gevoel en emotie in bouw en infra: een brug naar beter communiceren

In de bouw- en infrawereld, waar projecten vaak synoniem staan voor strakke deadlines, complexe samenwerkingen, en uitdagende doelen, is het menselijke aspect soms verrassend onderbelicht. Het begrijpen en beheren van gevoelens en emoties binnen een team of organisatie kan echter de sleutel zijn tot een meer harmonieuze en efficiënte werkomgeving. Dit artikel duikt diep in de kern van gevoel en emotie in de bouw en infra en biedt inzichten en praktische adviezen voor het omarmen van deze vaak over het hoofd geziene dimensies van teamwork en leiderschap.

De rol van gevoel en emotie

Iedere professional in de bouw en infra speelt een unieke rol binnen het grotere geheel van een projectteam of organisatie. Deze rollen brengen een scala aan taken en verantwoordelijkheden met zich mee, waarvan verwacht wordt dat ze naar behoren worden uitgevoerd. De hoeveelheid en de aard van deze taken kunnen echter leiden tot het gevoel van het jongleren met meerdere ballen tegelijk, een situatie die vaak aanleiding geeft tot spanningen.

Deze spanningen kunnen “gedrag onder druk” teweegbrengen, waarbij vaak persoonlijke waarden en overtuigingen worden geraakt. Dit gedrag onder druk manifesteert zich door een reeks tegenstellingen, zoals:

 • Delegeren versus leiden
 • Controle versus loslaten
 • Vrijheid tegenover gecontroleerd worden
 • Verbinding met het team versus het gevoel van isolatie
 • Wantrouwen tegenover vertrouwen
 • Focus op inhoud versus focus op relatie

De uitdagingen van spanningen

De uitingen van deze spanningen variëren van frustratie en onmacht tot onzekerheid en afhankelijkheid, wat niet alleen de individuele gemoedstoestand beïnvloedt, maar ook de algehele productiviteit en cohesie binnen een team. Dergelijke gevoelens kunnen, indien onderdrukt, uiteindelijk tot hevige en confronterende emoties leiden, die de communicatie en samenwerking verder bemoeilijken.

Het belang van emotionele intelligentie

De oplossing ligt in het ontwikkelen van emotionele intelligentie binnen teams. Door emoties en gevoelens op een constructieve en gecontroleerde wijze te uiten, kan men niet alleen conflicten voorkomen of beheersen, maar ook de onderlinge banden versterken. Het erkennen en bespreekbaar maken van emoties draagt bij aan een veilige en ondersteunende werkomgeving, waarin iedereen zich gewaardeerd en begrepen voelt.

Praktische adviezen voor leiders en teams

 1. Creëer een Open Communicatiecultuur: Moedig teamleden aan hun gevoelens en emoties op een respectvolle manier te delen. Dit vereist een veilige omgeving waarin men zich kwetsbaar kan opstellen zonder angst voor oordeel of repercussies.
 2. Ontwikkel Emotionele Intelligentie: Bied trainingen aan die gericht zijn op het herkennen, begrijpen, en beheren van eigen emoties en die van anderen. Dit kan helpen om empathie te vergroten en beter op elkaar af te stemmen.
 3. Gebruik Emotie- en Gevoelswoorden: Integreer deze in dagelijkse communicatie om een diepere verbinding te maken. Dit helpt om op een meer betekenisvol niveau te communiceren, voorbij de puur inhoudelijke aspecten van het werk.
 4. Bied Ondersteuning en Resources: Zorg voor toegang tot professionele ondersteuning voor wie worstelt met stress, druk, of emotionele uitdagingen. Dit kan variëren van counseling tot workshops over stressmanagement.
 5. Leer van Conflicten: Gebruik conflicten als leermomenten om de onderliggende emotionele dynamieken te begrijpen en te verbeteren. Dit kan leiden tot sterker teamwork en betere persoonlijke relaties.

Conclusie

In de essentie van de bouw- en infraprojecten ligt niet alleen de fysieke constructie, maar ook de opbouw van sterke, veerkrachtige teams die in staat zijn om met complexiteit en druk om te gaan. Het erkennen en effectief managen van gevoel en emotie is hierin cruciaal. Door deze aspecten van het werk te omarmen, kunnen we bouwen aan een toekomst waarin projecten niet alleen succesvol worden voltooid, maar waarin ook de mensen die ze realiseren, groeien en bloeien.

Start met Xcelleren in september

In september start Xcelleren weer een nieuwe groep in het programma Xcelleren. Dit programma benadrukt de waarde van persoonlijk leiderschap en effectieve samenwerking in een technische omgeving. Het leert professionals om verder te kijken dan alleen hun takenlijst en de contracten, door zich ook te richten op persoonlijke groei en de ontwikkeling van ‘soft skills’. 

Meer informatie of aanmelden?

Kijk op onze website: Xcelleren.nl. Daar vind je meer informatie over ons programma en onze trainers en coaches. Of stuur een mail via info@xcelleren.nl

Two young caucasian technician engineer man and woman wearing white worker headwear standing, working, checking farm field system and looking up at wind turbine farm power generation station in rural landscape.
Scroll naar boven