Xcelleren als uitvoerder-logo

De uitvoering succesvol begeleiden voorbij de dagelijkse hectiek

Wil je dat jouw projecten effectief en efficiënt verlopen? Kost het je nu teveel tijd en energie? Vergroot je inspirerend vermogen en bouw aan verbindingen. Versterk het samenwerkend vermogen. Leer te groeien in de kwaliteit van samenwerken, waardoor medewerkers en ketenpartners meedenken over de meest efficiënte uitvoering en mensen groeien in hun vakmanschap. Ontwikkel jezelf structureel en duurzaam met het programma ‘Xcelleren als Uitvoerder’.

Herken je deze ervaringen?

 • Je ervaart dat de samenwerking met ketenpartners meer aandacht nodig heeft, maar weet niet hoe dit effectief aan te pakken.
 • Je hebt het gevoel dat je moeite hebt om mensen intrinsiek te motiveren en te stimuleren om kwaliteit en productie te leveren.
 • Je hebt het gevoel dat de samenwerking binnen jouw team op het project beter kan.
 • Je wil een betere balans vinden tussen je leidinggevende, coördinerende en administratieve taken.

Bovenstaande ervaringen zijn veel voorkomende praktijkervaringen, waardoor je het gevoel kan hebben dat je lijdt aan het project in plaats van leidend bent.

Programma ‘Xcelleren als Uitvoerder’

Meer aandacht voor de verbinding tussen mens en techniek is essentieel voor project succes. Het programma ‘Xcelleren als Uitvoerder’ is ontwikkeld als aanvulling op bestaande opleidingen (mbo opleidingen en trainingen uitvoerder). In de praktijk staat sturen en regelen van de dagelijkse issues voorop. Aandacht voor hoe wordt samengewerkt blijft vaak onderbelicht. Voor de onderlaag op gevoelsniveau is onvoldoende ruimte. Vanuit onze persoonlijke ervaring zien we dat een intensievere persoonlijke reflectie en veel meer gebruik maken van onderliggende gevoelens leidt tot een hogere effectiviteit. Dat is uitvoering geven voorbij de dagelijkse hectiek.

In het programma zitten meerdere momenten van individuele coaching en intervisie. Je leert van je eigen situaties en die van anderen. Je leert effectief gebruikt te maken van je gevoelens en emoties op basis van jouw praktijk en je gaat actief aan het werk met teamontwikkeling, de relatie met jouw klanten en de samenwerking met je ketenpartners. Zo worden jouw bestaande leidinggevende vaardigheden uitgebreid met vaardigheden op gebied van samenwerken, verbeteren en veranderen. Je groeit doordat je hier effectiever mee kunt omgaan en veel meer vanuit een verbindende stijl effectief kunt sturen op jouw projecten.

Waarom dit programma volgen?

 • Aanvulling op bestaande leidinggevende skills.
 • Blijvend ontwikkelen als persoon.
 • Op een gedoseerde wijze uit je comfort zone gaan.
 • Samenwerking met klanten, ketelpartners en jouw team laten groeien.
 • Gedegen programma voor het inbrengen en oplossen van eigen praktijk­ vraagstukken.
 • Individuele coaching door twee coaches met rijke ervaring in bouw en infra, projectuitvoering en ontwikkeling op gebied van mens en organisatie.
 • Persoonlijke binding met andere deelnemers opbouwen en leren van elkaar (groepsgrootte circa 8 à 10 deelnemers).
 • Inspirerende locatie centraal in Nederland.
Foto 2 Uitvoerder

Verbindend regievoeren

Door het volgen van het programma ‘Xcelleren als Uitvoerder’ kom je tot inzichten die je leert toepassen in jouw eigen vraagstukken.

 • In de keten van jouw project leer jij op een effectieve manier leiding te geven.
 • Je leert situaties aan te voelen en te vertalen naar effectief gedrag voor dat mo­ment.
 • Je leert verschillende gedragsstijlen te hanteren voor de situaties die jij tegen kan komen in je project.
 • Je leert weerstanden en blokkades bij jezelf en anderen eerder te herkennen en te benoemen.
 • Je leert de kracht van het verbindend leidinggeven te waarderen, eigen te maken en over te dragen met effectieve communicatie en verwachtingenmanagement.
 • Je bouwt aan duurzame relaties wat leidt tot een verbeterde samenwerking, waar­ door je effectiever, kwalitatiever en innovatiever kunt werken.

Xcelleren als uitvoerder betekent dat je leert om continue te blijven leren en ontwikkelen, ook na het volgen van het programma. Je leert met behulp van je eigen unieke ervaringen uit de praktijk. Je spiegelt deze aan bestaande inzichten en kennis en ervaringen van andere uitvoerders.

Met jouw ontwikkeling maak je jouw team, projecten en samenwerkingen succesvoller.

Inhoud 'Xcelleren als Uitvoerder'

Het programma ‘Xcelleren als Uitvoerder’ bestaat uit 8 modules.

Module 1 Dag 1: Je persoonlijke contexten onderkennen en benoemen.
Module 2 Dag 2: Gedragspatronen en leiderschapsstijlen herkennen en ontwikkelen.
Dag 3: Emotie en gevoel effectief toepassen in projectleiderschap.
Module 3 Dag 4: Groepsdynamica en teamsamenstelling.
Dag 5: In de praktijk brengen van samenwerkings­principes.
Module 4 Dag 6: Opbouwen van (opdrachtgever)relaties, proces- en begeleidingsprincipes
Module 5 Dag 7: Faciliteren van veranderen, leren en ontwikkelen bij jezelf en anderen.
Module 6 Dag 8 (dagdeel): Borgen en doorzetten van je ontwikkeling.

Programma informatie

 • Intakegesprek met coach voorafgaand aan start programma.
 • Individuele coachgesprekken tijdens en na het programma.
 • Tussen de verschillende modules zit een ruimte van enkele weken met een totale doorlooptijd van 6 maanden
 • Prijs: € 5.800,00 excl. BTW en inclusief literatuur en lunch.

Dit programma is geschikt voor iedereen die een sturende rol vervult op uitvoeringsniveau van projecten, waaronder (assistent) uitvoerders en bouwplaatscoördinatoren.

Foto 1 Uitvoerder

Xcelleren als uitvoerder data

Start volgende programma:

1 maart 2024
20 september 2024

Aanmelden

Meer informatie of aanmelden voor een intakegesprek voor het programma 'Xcelleren als Uitvoerder'? Stuur een e­mail naar info@xcelleren.nl.

Als organisatie excelleren?

Jouw organisatie ontwikkelen door meerdere medewerkers in de uitvoeringsbegeleiding tegelijk het programma ‘Xcelleren als Uitvoerder’ te laten volgen? Neem contact op voor de mogelijkheden (kan ook incompany).

Scroll naar boven