Xcelleren als Projectleider

Projecten succesvol leiden voorbij het contract

Wil je dat jouw projecten effectief en efficiënt verlopen? Kost het je nu teveel tijd en energie? Vergroot je inspirerend vermogen en bouw aan verbindingen in je team en daarbuiten. Versterk je regievoering, laat de mensen om je heen excelleren, ontwikkel jezelf structureel en duurzaam met het programma Xcelleren.

Herken je deze ervaringen?

 • Je ervaart dat de samenwerking met stakeholders meer aandacht nodig heeft, maar weet niet hoe dit effectief aan te pakken.
 • Je hebt het gevoel dat je moeite hebt om mensen intrinsiek te motiveren en te stimuleren om blijvend te leren en te verbeteren.
 • Je hebt het gevoel dat de samenwerking binnen jouw organisatie beter kan.
 • Je eigen inhoudelijke expertise is teveel nodig en je hebt het gevoel dat je het hele project zelf moet trekken.

Bovenstaande ervaringen zijn veel voorkomende praktijkervaringen, waardoor je het gevoel kan hebben dat je lijdt aan het project in plaats van leidend bent.

Focus on a female architect with work helmet and worried chief constructor standing by the desk full of blueprints and laptop, blurred construction workers in background.

Programma Xcelleren

Meer aandacht voor de verbinding tussen mens en techniek is essentieel voor projectsucces. Het programma Xcelleren is ontwikkeld als aanvulling op bestaande opleidingen (hbo opleidingen en trainingen projectmanagement). In de praktijk staat sturing vanuit het contract op inhoud voorop. Aandacht voor de open samenwerkingsrelatie blijft vaak onderbelicht. Voor de onderlaag op gevoelsniveau is dan onvoldoende ruimte. Vanuit onze persoonlijke ervaring zien we dat een intensievere persoonlijke reflectie en veel meer gebruik maken van onderliggende gevoelens van projectdeelnemers leidt tot een hogere effectiviteit. Dat is projecten leiden voorbij het contract.

In het programma zitten meerdere momenten van individuele coaching en intervisie. Je leert van je eigen en andere verhalen, knelpunten en resultaten door goed te reflecteren op je eigen rol, aanpak, gevoelens en ervaringen. Je gaat aan de slag met het ontwikkelen van je eigen team(s) binnen jouw organisatiecontext. Zo worden jouw bestaande technische skills uitgebreid met inzicht in het menselijk handelen. Je krijgt meer inzicht in je eigen persoonlijkheid. Je ontdekt patronen in je eigen denken handelswijzen, die van je teamleden en je samenwerkingspartners. Je leert hoe je hier effectiever mee kunt omgaan en veel meer verbindend regie kunt voeren.

Verbindend regievoeren

Door het volgen van het programma Xcelleren kom je tot inzichten die je leert toepassen in jouw eigen vraagstukken.

 • In de complexe omgeving van jouw project leer jij regie te voeren.
 • Je leert situaties aan te voelen en te vertalen naar effectief gedrag voor dat moment.
 • Je leert verschillende gedragsstijlen te hanter­en voor de situaties die jij tegen kan komen in je project.
 • Je leert weerstanden en blokkades bij jezelf en anderen eerder te herkennen, te benoemen en in te zetten in de relatie.
 • Je leert de kracht van het verbinden te waarde­ren, eigen te maken en over te dragen.

Waarom dit programma volgen?

 • Aanvulling op bestaande projectmanagement skills.
 • Blijvend ontwikkelen als persoon.
 • Op een gedoseerde wijze uit je comfort zone gaan.
 • Leren van ontwikkelmethodieken uit andere sectoren.
 • Gedegen programma voor het inbrengen en oplossen van eigen praktijkvraag­ stukken.
 • Individuele coaching door twee coaches met rijke ervaring in project­ management en ontwikkelingsvraagstukken op gebied van mens en organisatie.
 • Persoonlijke binding met andere deelnemers opbouwen en leren van elkaar (Groepsgrootte circa 8-10 deelnemers).
 • Inspirerende locatie centraal in Nederland.

Inhoud programma Xcelleren

Het programma Xcelleren bestaat uit 6 modules. De modules 2 en 3 bestaan uit aaneengesloten dagen. Xcelleren start twee keer per jaar. Kijk voor coaches, data en aanmelden op deze website.

Module 1 Dag 1: Onderkennen, benoemen en leerdoelen bepalen.
Module 2 Dag 2: Gedragspatronen en leiderschapsstijlen herkennen en ontwikkelen.
Dag 3: Emotie en gevoel effectief toepassen in jouw praktijk.
Module 3 Dag 4: Successen vanuit de groepsdynamiek toepassen in jouw team en teamsamenstelling.
Dag 5: In de praktijk brengen van samenwerkings­principes.
Module 4 Dag 6: Faciliteren van veranderen, leren en ontwikkelen bij jezelf.
Module 5 Dag 7: Opbouwen van (opdrachtgever)relaties, proces- en begeleidingsprincipes
Module 6 Dag 8 (dagdeel): Duurzaam borgen en doorzetten van je ontwikkeling.

Programma informatie

 • Start twee keer per jaar: voorjaar en najaar.
 • Intakegesprek met coach voorafgaand aan definitieve aanmelding.
 • Individuele coachgesprekken tijdens en na het programma.
 • Tussen de verschillende modules zit een periode van enkele weken met een totale doorlooptijd van zes maanden.
 • Prijs: € 5.800,00 excl. BTW en inclusief literatuur, overnachting, ontbijt, lunch en diner.
Group of happy building contractors having a job interview with a candidate in the office.

Xcelleren startdata

Start volgende programma's:

1 maart 2024
20 september 2024

Aanmelden

Meer informatie of aanmelden voor een intakegesprek voor het programma Xcelleren? Stuur een e­mail naar info@xcelleren.nl.

Als organisatie excelleren?

Jouw organisatie ontwikkelen door meerdere medewerkers in de uitvoeringsbegeleiding tegelijk het programma Xcelleren te laten volgen? Neem contact op voor de mogelijkheden (kan ook incompany).

Scroll naar boven