Xcelleren-logo

als omgevingsmanager

Duurzaam verbinden voorbij de dagelijkse hectiek

Heb je het gevoel dat jouw projecten niet altijd efficiënt en effectief verlopen? Kost het je te veel tijd en energie? Vergroot je inspirerend vermogen en bouw aan verbindingen in je team èn daarbuiten. Versterk je regievoering, laat de mensen om je heen excelleren, ontwikkel jezelf structureel en duurzaam met het programma ‘Xcelleren als Omgevingsmanager’.

Herken je deze ervaringen?

 • Je ervaart dat de samenwerking met stakeholders stroperig verloopt en resultaten lang op zich laten wachten.
 • Je hebt het gevoel dat je moeite hebt om mensen intrinsiek te motiveren en te stimuleren om gezamenlijk tot een beter resultaat te komen.
 • Je ervaart dat het verbinden van de ‘harde’ techniek met de ‘zachte’ relatie te veel energie kost.
 • Je hebt het gevoel dat de samenwerking binnen jouw organisatie beter
 • Je eigen Inhoudelijke expertise is te veel nodig en je hebt het gevoel dat je het hele project zelf moet trekken.

Bovenstaande ervaringen zijn veel voorkomende praktijkervaringen, waardoor je het gevoel kan hebben dat je los zand bij elkaar probeert te houden in plaats van verbondenheid te bereiken.

Programma 'Xcelleren als Omgevingsmanager'

Meer aandacht voor de verbinding tussen mens en techniek is essentieel voor succes. Het programma ‘Xcelleren als Omgevingsmanager’ is ontwikkeld als aanvulling op bestaande inhoudelijke omgevingsmanagementtrainingen en opleidingen zoals persoonlijk leiderschap. In de praktijk horen deze twee facetten onlosmakelijk bij elkaar. De inhoud is echter vaak leidend en tijd en geld bepalen veelal de besluitvorming. Voor de onderlaag op gevoelsniveau en het borgen van de lange termijn relaties is onvoldoende ruimte. Vanuit onze persoonlijke ervaring zien we dat een intensievere persoonlijke reflectie en veel meer gebruik maken van onderliggende gevoelens van projectdeelnemers leidt tot een hogere effectiviteit en betere besluitvorming met een positiever lange termijneffect.

In het programma zitten meerdere momenten van individuele coaching en intervisie. Je leert van je eigen situaties en andere verhalen, van ervaringen als opdrachtnemer èn als opdrachtgever. Je ontwikkelt door inzicht in knelpunten en resultaten, door te reflecteren op je eigen rol, aanpak, gevoelens en ervaringen. Je gaat aan de slag met het ontwikkelen van je eigen team(s) binnen jouw organisatiecontext, maar ook die van je samenwerkingspartners. Zo worden jouw bestaande skills, kennis en ervaring uitgebreid met inzicht in het menselijk handelen en het effect daarvan op anderen. Je krijgt meer inzicht in je eigen persoonlijkheid. Je ontdekt patronen in je eigen denk­ en handelswijzen, die van je teamleden, stakeholders en je samenwerkingspartners. Je leert hoe je hier effectiever mee kunt omgaan en veel meer verbindend regie kunt voeren.

GettyImages-515444656

Verbindend regievoeren

Door het volgen van het programma ‘Xcelleren als Omgevingsmanager’ kom je tot inzichten die je leert toepassen in jouw eigen vraagstukken.

 • In de complexe omgeving van jouw project leer jij regie te voeren.
 • Je leert situaties aan te voelen en te vertalen naar effectief gedrag voor dat moment.
 • Je leert verschillende gedragsstijlen te hanter­en voor de situaties die jij tegen kan komen in je project.
 • Je leert weerstanden en blokkades bij jezelf en anderen eerder te herkennen, te benoemen en in te zetten in de lange termijn relatie.
 • Je leert de kracht van het verbinden te waarde­ren, eigen te maken en over te dragen.

Waarom dit programma volgen?

 • Aanvulling op bestaande inhoudelijke en persoonlijke trainingen.
 • Blijvend ontwikkelen als persoon vanuit je dagelijkse werksituatie.
 • In staat zijn de belangen tussen overheid en marktpartij te (h)erkennen en in te zetten voor het gezamenlijk projectresultaat.
 • Leren van ontwikkelmethodieken uit andere sectoren.
 • Gedegen programma voor het inbrengen en oplossen van eigen praktijkvraag­ stukken.
 • Individuele coaching door coaches en omgevingsmanager met rijke ervaring in ontwikkelingsvraagstukken op gebied van mens, organisatie en projecten.
 • Persoonlijke binding met andere deelnemers opbouwen en leren van elkaars dagelijkse praktijk (groepsgrootte circa 8­10 deelnemers).
 • Inspirerende locatie centraal in Nederland.

Inhoud 'Xcelleren als Omgevingsmanager'

Het programma ‘Xcelleren als Omgevingsmanager’ bestaat uit de volgende modules. De modules 2 en 3 bestaan uit aaneengesloten dagen:

Module 1 Dag 1: Je persoonlijke contexten onderkennen en benoemen.
Module 2 Dag 2: Gedragspatronen en leiderschapsstijlen herkennen en ontwikkelen.
Dag 3: omgevingsmanagement binnen en buiten je organisatie.
Module 3 Dag 4: Groepsdynamica en teamsamenstelling.
Dag 5: In de praktijk brengen van samenwerkings­principes.
Module 4 Dag 6: Opbouwen van (stakeholder) relaties, proces- en begeleidingsprincipes.
Dag 7: Faciliteren van veranderen, leren en ontwikkelen bij jezelf en anderen.
Module 5 Dag 8: Borgen en doorzetten van je ontwikkeling.

Programma informatie

 • Start twee keer per jaar: voorjaar en najaar.
 • Intakegesprek met coach voorafgaand aan definitieve aanmelding.
 • Individuele coachgesprekken tijdens en na het programma.
 • Tussen de verschillende modules zit een periode van enkele weken met een totale doorlooptijd van zes maanden.
 • Prijs: € 5.500,00 excl. BTW en inclusief literatuur, overnachting, ontbijt, lunch en diner.
Compass

Xcelleren als omgevingsmanager data

Start volgende programma:

Aanmelden

Meer informatie of aanmelden voor een intakegesprek voor het programma 'Xcelleren als Omgevingsmanager'? Stuur een e­mail naar info@xcelleren.nl.

Als organisatie excelleren?

Jouw organisatie ontwikkelen door meerdere tegelijk één van de programma’s ‘Xcelleren’ te laten volgen? Neem contact op voor de mogelijkheden (kan ook incompany).

Scroll naar boven