De 4 leidinggevende stijlen van de bouw en infra volgens het Quinn-Mode

In de dynamische wereld van de bouw en infrastructuur is effectief leiderschap cruciaal voor het succes van projecten en teams. Het Quinn-model biedt een waardevol kader voor het begrijpen en ontwikkelen van verschillende leidinggevende stijlen. Dit model, ontwikkeld door Robert Quinn, identificeert vier essentiële hoofdstijlen van leiderschap: de mentor, de innovator, de regisseur en de beheerder. Door deze stijlen te begrijpen en toe te passen, kun je jouw leiderschapsvaardigheden verfijnen en beter inspelen op de behoeften van jouw team en organisatie.

1. De mentor

De mentorstijl draait om ondersteuning en ontwikkeling van teamleden. Als mentor focus je je op het creëren van een ondersteunende omgeving waarin medewerkers kunnen groeien en zich ontwikkelen. Je luistert actief, biedt constructieve feedback en stimuleert persoonlijke en professionele groei.

Kenmerken van de mentor:
– Empathisch en ondersteunend
– Stimuleert samenwerking en teamgeest
– Richt zich op de ontwikkeling van individuele capaciteiten

Praktische toepassing:
Als projectleider kun je mentorvaardigheden toepassen door regelmatige feedbacksessies in te plannen, persoonlijke ontwikkelingsplannen op te stellen en een cultuur van open communicatie te bevorderen. Dit leidt tot een gemotiveerd team dat zich gesteund voelt in hun professionele groei.

2. De innovator

De innovatorstijl richt zich op creativiteit en verandering. Innovators zijn visionairs die nieuwe ideeën en benaderingen omarmen en hun team inspireren om buiten de gebaande paden te denken. Ze zijn niet bang om risico’s te nemen en moedigen anderen aan om hetzelfde te doen.

Kenmerken van de innovator:
– Creatief en visionair
– Stimuleert innovatie en verandering
– Flexibel en adaptief

Praktische toepassing:
In de bouwsector kun je als innovator nieuwe technologieën en methodieken introduceren, brainstormsessies organiseren om creatieve oplossingen te vinden voor complexe problemen en een cultuur van voortdurende verbetering bevorderen. Dit helpt jouw team om voorop te blijven lopen in een snel veranderende industrie.

3. De regisseur

De regisseurstijl draait om richting geven en resultaten behalen. Regisseurs zijn doelgericht en gefocust op het behalen van resultaten door duidelijke doelen en verwachtingen te stellen. Ze zijn besluitvaardig en zorgen ervoor dat hun team efficiënt en effectief werkt.

Kenmerken van de regisseur:
– Doelgericht en resultaatgericht
– Besluitvaardig en directief
– Stelt duidelijke doelen en verwachtingen

Praktische toepassing:
Als regisseur kun je projecten effectief managen door duidelijke projectplannen te maken, verantwoordelijkheden te delegeren en regelmatig de voortgang te controleren. Dit zorgt voor een gestructureerde en productieve werkomgeving waar iedereen weet wat er van hen verwacht wordt.

4. De beheerder

De beheerderstijl richt zich op stabiliteit en efficiëntie. Beheerders zorgen voor een gestructureerde en georganiseerde omgeving waar processen soepel verlopen. Ze hechten waarde aan planning, controle en het naleven van procedures.

Kenmerken van de beheerder:
– Georganiseerd en gedisciplineerd
– Richt zich op efficiëntie en stabiliteit
– Zorgt voor naleving van procedures en regels

Praktische toepassing:
In jouw rol als beheerder kun je de efficiëntie van jouw team verbeteren door duidelijke procedures op te stellen, regelmatige audits uit te voeren en ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de vastgestelde processen houdt. Dit leidt tot een betrouwbare en stabiele werkomgeving.

Het Quinn-Model Bij Xcelleren

Bij Xcelleren gebruiken we het Quinn-model als onderliggend model voor persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling. 

Persoonlijke ontwikkeling
Voor persoonlijke ontwikkeling biedt het Quinn-model een raamwerk waarmee individuen hun sterke en zwakke punten kunnen identificeren en gerichte stappen kunnen ondernemen om hun vaardigheden te verbeteren. Dit bevordert een cultuur van zelfbewustzijn en continue groei.

Leiderschapsontwikkeling
We gebruiken het Quinn-model om deelnemers te helpen begrijpen welke stijl het beste past bij verschillende situaties. Dit zorgt ervoor dat zij flexibele en effectieve leiders worden die hun teams kunnen inspireren en motiveren.

Teamontwikkeling
Voor teamontwikkeling biedt het model inzicht in hoe verschillende stijlen bijdragen aan teamdynamiek en samenwerking. Dit helpt teams om hun sterke punten te benutten en beter samen te werken, wat leidt tot hogere prestaties en tevredenheid.

Organisatieontwikkeling
Op organisatorisch niveau gebruiken we het Quinn-model om organisaties te helpen bij het ontwikkelen van een evenwichtige en adaptieve cultuur. Door de juiste mix van de vier stijlen te integreren, kunnen organisaties effectiever reageren op veranderingen en beter presteren in een concurrerende markt.

Veelzijdig kader voor leiderschap

Het Quinn-model biedt een veelzijdig kader voor leiderschap dat je kan helpen om jouw stijl aan te passen aan de behoeften van jouw team en de specifieke eisen van jouw project. Door de verschillende stijlen van mentor, innovator, regisseur en beheerder te begrijpen en toe te passen, kun je een effectieve en flexibele leider worden die in staat is om elke uitdaging aan te gaan. Experimenteer met deze stijlen, reflecteer op je ervaringen en blijf jezelf ontwikkelen om een inspirerende en effectieve leider te worden in de bouw en infrastructuur. Bij Xcelleren ondersteunen we je hierbij met trainingen die gebaseerd zijn op dit beproefde model, zodat je kunt excelleren in jouw rol.

Start met Xcelleren in september

In september start Xcelleren weer een nieuwe groep in het programma Xcelleren. Dit programma benadrukt de waarde van persoonlijk leiderschap en effectieve samenwerking in een technische omgeving. Het leert professionals om verder te kijken dan alleen hun takenlijst en de contracten, door zich ook te richten op persoonlijke groei en de ontwikkeling van ‘soft skills’.

Meer informatie of aanmelden?

Kijk op onze website: Xcelleren.nl of lees onze brochure. Daar vind je meer informatie over ons programma en onze trainers en coaches. Of stuur een mail via info@xcelleren.nl

Group of happy building contractors having a job interview with a candidate in the office.
Scroll naar boven