Dienend leiden als projectleider of uitvoerder in Bouw en Infra

De essentie van leiderschap draait vaak om het begeleiden en ondersteunen van anderen als uitvoerder of projectleider binnen de bouw en infra. Dit is waar dienend leiderschap om de hoek komt kijken, een benadering die niet alleen relevant is binnen de eigen organisatie, maar ook in de interactie met, maar ook in de interactie met ketenpartners. Bewust gebruiken we hier het woord ketenpartners, omdat partner zijn inhoud dat je een lange termijn relatie opbouwt, onderhoud en de relatie voorop zet in de samenwerking.

Wat is dienend leiderschap?

Dienend leiderschap draait om het ‘dienen’ van je team en je omgeving. Dit betekent niet dat je onderdanig bent, maar dat je juist het welzijn en de ontwikkeling van anderen vooropstelt. Het is een krachtige manier om niet alleen individuen, maar ook teams en hele organisaties naar een hoger niveau te tillen.

In de praktijk van bouw en infra komt dienend leiderschap tot uiting in het ontzorgen van anderen. Het kennen van het doel van je collega of partner is hierbij van belang. Om dit te bereiken, moet je de dialoog aangaan, je verdiepen in de ander en een omgeving van vertrouwen creëren.

Voorwaarden voor vertrouwen

De basis van vertrouwen liggen in: verantwoording, ruimte, afspraak nakomen, resultaat, duidelijkheid, transparantie, duidelijke taken en eerlijkheid. Reflecteer hierop en bevorder deze binnen je team en externe relaties.

Voorwaarden voor helpen

Om anderen te helpen, is het belangrijk om goed te luisteren, afspraken na te komen, het werkelijke probleem te begrijpen en ruimte te bieden. Dit alles vormt de basis voor een constructieve relatie.

Stel de relatie centraal

Werk vanuit de relatie met anderen. Gebruik al je zintuigen: observeer, luister en vraag door. Ken de ander echt en begrijp wat hij of zij nodig heeft.

Leer om dienend te leiden

Dienend leiderschap is intensief en vereist inzet vanuit het hart. Het is een continue proces van zelfreflectie en dialoog. Het vraagt om een open houding waarin je jouw ervaringen, gevoelens en gedachten deelt. Het is een reis die loont, want door dienend leiderschap versterken we niet alleen onszelf, maar ook anderen binnen de bouw en infra.

Neem deel aan de reis bij Xcelleren, waar we de kunst leren van dienend leiderschap, en zo samen bouwen aan de toekomst van leiderschap in bouw en infra. 

Start met Xcelleren in maart

In maart 2024 start Xcelleren weer een nieuwe groepen in het  programmaXcelleren. Dit programma benadrukt de waarde van persoonlijk leiderschap en effectieve samenwerking in een technische omgeving. Het leert professionals om verder te kijken dan alleen hun takenlijst en de contracten, door zich ook te richten op persoonlijke groei en de ontwikkeling van ‘soft skills’.

Meer informatie of aanmelden?

Kijk op onze website: Xcelleren.nl. Daar vind je meer informatie over ons programma en onze trainers en coaches. Of stuur een mail via info@xcelleren.nl

Focus on a female architect with work helmet and worried chief constructor standing by the desk full of blueprints and laptop, blurred construction workers in background.
Scroll naar boven