Dit voorjaar Xcelleren als projectleider? Nog enkele plaatsen vrij!

Wil je dat jouw projecten effectief en efficiënt verlopen? Kost het je nu teveel tijd en energie? Je projectresultaten verder verbeteren en tot een optimale samenwerking met je klanten, de ketenpartners, je team en de organisatie komen? Inzicht krijgen in hoe jij het verschil kunt maken en je invloed hierop verder ontwikkelen? 

Jouw positie en communicatie zijn bepalend voor de verbinding met je omgeving. Daar inzicht in krijgen en jouw positie versterken is de kern van Xcelleren als projectleider. De voorgaande deelnemers van het maatwerk programma hebben dat al ervaren en zijn trots op hun behaalde resultaten. Ze passen het volop toe in de praktijk en hebben de mogelijkheid gepakt zich open te stellen in een veilige omgeving met blijvend resultaat.

Programma Xcelleren als projectleider

In het programma zitten meerdere momenten van individuele coaching en intervisie. Je leert van je eigen en andere verhalen, knelpunten en resultaten door goed te reflecteren op je eigen rol, aanpak, gevoelens en ervaringen. Je gaat aan de slag met het ontwikkelen van je eigen team(s) binnen jouw organisatiecontext. Zo worden jouw bestaande projectmanagement skills uitgebreid met inzicht in het menselijk handelen. Je krijgt meer inzicht in je eigen persoonlijkheid. Je ontdekt patronen in je eigen denk­ en handelswijzen, die van je teamleden en je samenwerkingspartners. Je leert hoe je hier effectiever mee kunt omgaan en veel meer verbindend regie kunt voeren.

Het 8-daagse maatwerk programma start op 11 februari en er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Kijk hier voor het volledige programma: https://xcelleren.nl/programmas/xcelleren-als-projectleider/

Reactie van een deelnemer:

De opleiding heeft ervoor gezorgd dat ik meer bewust ben van waar mijn sterke -en verbeterpunten in mijn werkstijl zitten als projectleider. Daarnaast heb ik inzicht gekregen in hoe je op menselijk vlak invloed kan hebben op een succesvol teamproces en invloed kan hebben om ontwikkelingen (persoonlijk, in je team en/of in je organisatie) te faciliteren en te stimuleren. De diverse concrete instrumenten en middelen die tijdens de opleiding zijn behandeld hebben geholpen om de geleerde lessen te kunnen vertalen en toe te passen in de praktijk.

Midas Luijer
adviseur Veiligheid, Innocy Life Cycle Masters

Meer informatie of aanmelden voor een intakegesprek voor het programma ‘Xcelleren als Omgevingsmanager’? Stuur een e­mail naar info@xcelleren.nl. Of kijk op onze nieuwe website: Xcelleren.nl. Daar vind je meer informatie over de programma’s en onze trainer/coaches.

Als organisatie excelleren?

Al meerdere bedrijven hebben er voor gekozen om Xcelleren te zien als verlengstuk van hun organisatie in de opleiding en ontwikkeling van hun uitvoerders, projectleiders en omgevingsmanagers en er volgen er steeds meer. Jouw organisatie ontwikkelen door meerdere tegelijk één van de programma’s ‘Xcelleren’ te laten volgen? Neem contact op voor de mogelijkheden (kan ook in company).

Businessman in elegant suit with his jacket hanging over his shoulder standing in mown wheat field looking into the distance under a majestic evening sky with a setting sun.
Scroll naar boven