Leren en ontwikkelen: sleutel tot succes in de bouw en infra

In de dynamische wereld van bouw en infrastructuur wordt leren en ontwikkelen steeds belangrijker. Door verschillende factoren, zoals schaarste op de arbeidsmarkt, het behoud van werknemers en de aantrekking van jongere generaties, krijgt het thema van persoonlijke ontwikkeling meer aandacht. Jonge professionals die net van school komen, hechten veel waarde aan de mogelijkheden voor leren en ontwikkelen in hun loopbaan.

Het belang van leren en ontwikkelen

De bouw en infra-sector is een technisch en snel veranderend veld, waar kennis en vaardigheden van cruciaal belang zijn. Met de voortdurende ontwikkeling van nieuwe technologieën en methoden, is het essentieel dat werknemers in een bouwteam hun vaardigheden en kennis up-to-date houden. Leren en ontwikkelen is dan ook niet alleen belangrijk voor de individuele groei van de werknemer, maar ook voor de groei en het succes van het hele team en het bedrijf.

Aantrekken en behouden van talent

Door de toenemende schaarste in de sector is het aantrekken en behouden van talent een belangrijke uitdaging. Jongere generaties, die net hun opleiding hebben afgerond, zijn op zoek naar kansen om te leren en zich verder te ontwikkelen. Ze willen blijven groeien en nieuwe dingen leren, en ze zijn op zoek naar werkgevers die hen deze mogelijkheden bieden.

Het bieden van kansen voor leren en ontwikkelen is niet alleen een manier om nieuwe talenten aan te trekken, maar ook om bestaande werknemers te behouden. Wanneer werknemers de kans krijgen om zichzelf te verbeteren en nieuwe vaardigheden te leren, voelen ze zich gewaardeerd en betrokken. Dit kan leiden tot een hogere tevredenheid en loyaliteit, wat uiteindelijk bijdraagt aan het behoud van talent.

De opkomst van opleidingen in de bouw en infra

Gezien deze groeiende behoefte aan leren en ontwikkelen, zien we dat steeds meer bedrijven in de bouw en infra-sector investeren in opleidingen. Deze opleidingen geven werknemers de kans om hun vaardigheden en kennis voortdurend te verbeteren.

Investeren in leren en ontwikkelen is een investering in de toekomst van zowel de individuele werknemer als het bedrijf. Het bevordert niet alleen de groei en het succes van het bedrijf, maar het verhoogt ook de tevredenheid en betrokkenheid van de werknemers. Bovendien kan het helpen om de sector aantrekkelijker te maken voor jong talent, door hen de kansen te bieden die ze zoeken voor hun professionele ontwikkeling.

Het is duidelijk dat de bouw- en infra-sector een spannende tijd van verandering doormaakt. Terwijl we ons blijven aanpassen aan de nieuwe uitdagingen en kansen, blijft één ding constant: het belang van leren en ontwikkelen. Het is een investering die loont, zowel voor de werknemers als voor het bedrijf.

We moeten daarom blijven investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers, niet alleen om het talent dat we al hebben te behouden, maar ook om nieuw talent aan te trekken. Door te investeren in opleiding en ontwikkeling, kunnen we ervoor zorgen dat onze teams zijn uitgerust met de vaardigheden en kennis die ze nodig hebben om succesvol te zijn in de steeds veranderende wereld van de bouw en infrastructuur.

Interne structuur helpt het thema ‘Leren en ontwikkelen’ richting te geven. Kaders van waaruit en waartoe wordt ontwikkeld, alsook een richting die aansluit op de strategie. 

We gaan hier een volgende keer nader op in, namelijk met het thema hoe bedrijven mensen kunnen aantrekken en behouden in een krappe arbeidsmarkt. Dit kan namelijk door competentiegericht te werven i.p.v. diplomagericht of functiegericht. In de zorg gebeurt dat al en daar kunnen ondernemingen in de bouw en infra van leren.

Kom ook Xcelleren

In september starten twee nieuwe groepen met onze programma’s Xcelleren als projectleider en Xcelleren als uitvoerder. Je leert door het toepassen van deze methode rust en ruimte te ervaren in je dagelijkse werk. Word succesvoller door leiderschap persoonlijk te maken, te leren van jouw praktijk, vanuit je gevoel te leren werken, vroegtijdig signalen te herkennen en op te pakken. Initieer hiermee de juiste interventies en acties richting je team en samenwerkende partijen.

Meer aandacht voor de verbinding tussen mens en techniek is essentieel voor succes. Met de ontwikkelprogramma’s van Xcelleren bereik je meer en word je beter op gebied van samenwerken, communiceren en leidinggeven!

Programma ‘Xcelleren als Projectleider’

Het programma ‘Xcelleren als Projectleider’ is ontwikkeld als aanvulling op bestaande opleidingen (hbo opleidingen en trainingen projectmanagement). In de praktijk staat sturing vanuit het contract op inhoud voorop. Dat is belangrijk, maar aandacht voor de open samenwerkingsrelatie blijft vaak onderbelicht en maar al te vaak is de procedurele kant veel te leidend. Voor de onderlaag op gevoelsniveau is dan onvoldoende ruimte. Een intensievere persoonlijke reflectie en veel meer gebruik maken van onderliggende gevoelens van projectdeelnemers leidt echter tot een hogere effectiviteit. Dat is projecten leiden voorbij het contract.

Programma ‘Xcelleren als Uitvoerder’

Het programma ‘Xcelleren als Uitvoerder’ is ontwikkeld als aanvulling op bestaande opleidingen (mbo opleidingen en trainingen uitvoerder). In de praktijk staat sturen en regelen van de dagelijkse issues voorop. Aandacht voor hoe wordt samengewerkt blijft vaak onderbelicht. Binnen het team van eigen mensen, maar ook met de ketenpartners. Voor de onderlaag op gevoelsniveau is vaak veel te weinig ruimte. Een intensievere persoonlijke reflectie en veel meer gebruik maken van het gevoels- en emotieniveau leidt tot een hogere effectiviteit. Dat is uitvoering geven voorbij de dagelijkse hectiek.

Meer informatie of aanmelden?

Ga naar onze website: Xcelleren.nl. Daar vind je meer informatie over onze programma’s en onze trainers en coaches. Of mail Daniël via het dkrouwel@xcelleren.nl

a female construction agent discusses progress with a male contractor or architect on a housing development construction site.
Scroll naar boven