Programma ‘Excelleren als Projectleider’ gaat van start!

Heb je het gevoel dat jouw projecten niet altijd efficiënt en effectief verlo­pen? Kost het je teveel tijd en energie? Vergroot je inspirerend vermogen en bouw aan verbindingen in je team en daarbuiten. Versterk je regievoering, laat de mensen om je heen excelleren, ontwikkel jezelf structureel en duur­zaam met het programma ‘Excelleren als Projectleider’.

Meer aandacht voor de verbinding tussen mens en techniek is essentieel voor project­ succes. Het programma ‘Excelleren als Projectleider’ is ontwikkeld als aanvulling op bestaande opleidingen (hbo opleidingen en trainingen projectmanagement). In de praktijk staat sturing vanuit het contract op inhoud voorop. Aandacht voor de open samenwerkingsrelatie blijft vaak onderbelicht. Voor de onderlaag op gevoels­niveau is dan onvoldoende ruimte. Vanuit onze persoonlijke ervaring zien we dat een intensievere persoonlijke reflectie en veel meer gebruik maken van onderliggende gevoelens van projectdeelnemers leidt tot een hogere effectiviteit. Dat is projecten leiden voorbij het contract.

In het programma zitten meerdere momenten van individuele coaching en intervisie. Je leert van je eigen en andere verhalen, knelpunten en resultaten door goed te reflecteren op je eigen rol, aanpak, gevoelens en ervaringen. Je gaat aan de slag met het ontwikkelen van je eigen team(s) binnen jouw organisatiecontext. Zo worden jouw bestaande projectmanagement skills uitgebreid met inzicht in het menselijk handelen. Je krijgt meer inzicht in je eigen persoonlijkheid. Je ontdekt patronen in je eigen denk­ en handelswijzen, die van je teamleden en je samenwerkingspartners. Je leert hoe je hier effectiever mee kunt omgaan en veel meer verbindend regie kunt voeren.

Eerste groep start in september

In september start de eerste groep met ons programma op de inspirerende locatie Landgoed de Horst in Driebergen (zie foto). Het programma bestaat uit de volgende modules van aaneengesloten dagen:

1e module: 18 september 2020
Je persoonlijke contexten onderkennen en benoemen.

2e module: 12 en 13 oktober 2020
Gedragspatronen en leiderschapsstijlen herkennen en ontwikkelen.
Emotie en gevoel effectief toepassen in projectleiderschap.

3e module: 16 en 17 november 2020
Groepsdynamica en teamsamenstelling.
In de praktijk brengen van samenwerkings­principes.

4e module: 14 en 15 december 2020
Hanteren van proces­ en begeleidingsprincipes.
Faciliteren van veranderen, leren en ontwikkelen bij jezelf en anderen.

5e module: 21 januari 2021
Borgen en doorzetten van je ontwikkeling.

De kosten van het programma is normaal € 6.800,-, maar de eerste groep profiteert van de speciale introductieprijs voor slechts € 4.900,-. Dat is € 1.900,- korting dus! Er kunnen maximaal 9 deelnemers hieraan meedoen en we hebben al enkele aanmeldingen ontvangen. Vol = vol, dus meld je snel aan als je van deze speciale aanbieding gebruik wilt maken.

In deze folder of op deze pagina vindt je meer informatie.

Aanmelden

Meer informatie of aanmelden voor een intakegesprek voor het programma ‘Excelleren als Projectleider’? Stuur een e­mail naar info@kmob.nl.

Bij twijfel is er altijd een vrijblijvend intakegesprek mogelijk.

Businessman in elegant suit with his jacket hanging over his shoulder standing in mown wheat field looking into the distance under a majestic evening sky with a setting sun.
Scroll naar boven