Project leiden voorbij het contract

Om een project succesvol te kunnen afronden moet je niet alleen het contract volgen, budgetten inschatten, planningen opstellen en kosten beheren. Daarnaast moet je er als projectleider ook voor zorgen dat de individuele teamleden goed in hun rollen zitten en het team optimaal samenwerkt. De efficiëntie en synergie binnen het team bepaalt in grote mate het succes van een project.

Daarom is het voor projectleiders erg belangrijk om goede soft skills te hebben, zoals communicatievaardigheden, empatisch vermogen, teamontwikkeling en mentorvaardigheden. De projectleider is als een coach langs de zijlijn die aanwijzingen geeft aan de individuele spelers van het team. Daarom moet hij of zij een uitzonderlijk empathisch vermogen hebben. Aangezien de projectleider de taak heeft ervoor te zorgen dat het team optimaal samenwerkt, moet hij het goede voorbeeld geven, zich kwetsbaar durven opstellen en leiding geven vanuit zijn hart. Verder moeten projectleiders communiceren met verschillende belanghebbenden, waaronder hun leidinggevenden, ondersteunende functies zoals HR, Opdrachtgevers, en de andere stakeholders zoals leveranciers en leden van andere projectteams waarmee het team communiceert. Al deze aspecten vragen om een ​​superieure weergave van menselijke vaardigheden van de projectleider. We zullen elk van deze vaardigheden bespreken in de volgende paragraven.

Essentiële softskills voor de projectleider

De eerste essentiële vaardigheid die de projectleider moet bezitten, is het hebben van uitzonderlijke communicatieve vaardigheden. Omdat projectleiders moeten communiceren met de klanten, de teamleden en de andere stakeholders, moet hij of zij het punt overbrengen zonder misverstanden. Er zijn veel projecten waarbij de projectleiders door beperkte communicatieve vaardigheden vaak niet in staat zijn de problemen en de doelstellingen naar de stakeholders te verwoorden. Afgezien van communicatieve vaardigheden, moeten de projectleiders over voldoende empathisch vermogen beschikken. Verder moet de projectleider vaardigheden bezitten om ontwikkeling van het team en de verschillende teamleden te stimuleren. 

Conflicten en ontwikkeling

De andere softskills waarover een projectleider moet beschikken, hebben betrekking op conflictoplossing, teamontwikkeling en mentorschap. Conflicten zijn onvermijdelijk in teams en met andere stakeholders. Conflicten zie ik in deze context als een discussie waarbij de meningen uiteenlopen. Bij een discussie is er contact. Daarom moet de projectleider aanvoelen waar de “pijn” zit, deze benoemen en bewegen naar oplossingen. Verder moet de projectleider de samenwerking stimuleren en daarom moeten de vaardigheden voor teamontwikkeling voorbeeldig zijn. 

De klant écht horen en zien.

Een van de vaardigheden die we kort hebben besproken, waren de klantcontacten. Goed klantcontact is een van de belangrijkste gebieden. Klantcontact gaat over het opbouwen van vertrouwen. Zien waar de klant behoefte aan heeft, het gesprek hierover aangaan en voorzien in de behoefte. Tegelijkertijd wordt van een projectleider verwacht dat hij of zijn duidelijk is. Duidelijk in wat er in het contract is afgesproken, duidelijk in wat wel en niet mogelijk is. Deze duidelijkheid hoeft absoluut niet ten koste te gaan van de wederzijdse relatie. Ik denk dat duidelijkheid en opbouwen van vertrouwen elkaar versterken. Met het belang va de opdrachtgever in het oog is de projectleider in staat om het project te begeleiden voorbij het contract.

Met inbegrip van het interne stakeholdermanagement gaat het bij klantcontact om hoe goed de projectmanager inspeelt op veranderende omstandigheden, behoeften aanvoelt en positief verrast door te presteren boven de verwachting.

Softskills ontwikkelen

Xcelleren heeft een special trainingsprogramma voor projectleiders ontwikkeld: Excelleren als Projectleider. Vergroot je inspirerend vermogen en bouw aan verbindingen in je team en daarbuiten. Versterk je regievoering, laat de mensen om je heen excelleren, ontwikkel jezelf structureel en duur­zaam met dit programma. Neem gerust contact met ons op en we praten je graag bij over de mogelijkheden.

In Xcelleren staat de ontwikkeling centraal. Excellent zijn in leiderschap. Dat vraagt om groei, om loslaten, ervaren en om nieuwe inzichten om te zetten in leren. Xcelleren staat ook voor groei door te leren van de eigen ervaringen.

Male and female hikers climbing up mountain cliff and one of them giving helping hand.
Scroll naar boven