Excelleren als projectleider en uitvoerder? Nog enkele plaatsen vrij in september!

Wil jij meer grip of regie krijgen, effectiever kunnen samenwerken met je ketenpartners en je opdrachtgevers/ opdrachtnemers of je (bouw)team optimaal laten presteren?Kom je hier door de waan van de dag of vanwege contractuele redenen of tijdsdruk niet aan toe?

In september starten twee nieuwe groepen met onze programma’s Xcelleren als projectleider en Xcelleren als uitvoerder. We hebben nog enkele plaatsen vrij, dus je kunt snel aan de slag! Word succesvoller door leiderschap persoonlijk te maken, te leren van jouw praktijk, vanuit je gevoel te leren werken, vroegtijdig signalen te herkennen en op te pakken. Initieer hiermee de juiste interventies en acties richting je team en samenwerkende partijen.

Meer aandacht voor de verbinding tussen mens en techniek is essentieel voor succes. Met de ontwikkelprogramma’s van Xcelleren bereik je meer en word je beter op gebied van samenwerken, communiceren en leidinggeven!

Programma ‘Xcelleren als Projectleider’

Het programma ‘Xcelleren als Projectleider’ is ontwikkeld als aanvulling op bestaande opleidingen (hbo opleidingen en trainingen projectmanagement). In de praktijk staat sturing vanuit het contract op inhoud voorop. Dat is belangrijk, maar aandacht voor de open samenwerkingsrelatie blijft vaak onderbelicht en maar al te vaak is de procedurele kant veel te leidend. Voor de onderlaag op gevoelsniveau is dan onvoldoende ruimte. Een intensievere persoonlijke reflectie en veel meer gebruik maken van onderliggende gevoelens van projectdeelnemers leidt echter tot een hogere effectiviteit. Dat is projecten leiden voorbij het contract.

Programma ‘Xcelleren als Uitvoerder’

Het programma ‘Xcelleren als Uitvoerder’ is ontwikkeld als aanvulling op bestaande opleidingen (mbo opleidingen en trainingen uitvoerder). In de praktijk staat sturen en regelen van de dagelijkse issues voorop. Aandacht voor hoe wordt samengewerkt blijft vaak onderbelicht. Binnen het team van eigen mensen, maar ook met de ketenpartners. Voor de onderlaag op gevoelsniveau is vaak veel te weinig ruimte. Een intensievere persoonlijke reflectie en veel meer gebruik maken van het gevoels- en emotieniveau leidt tot een hogere effectiviteit. Dat is uitvoering geven voorbij de dagelijkse hectiek.

Nieuwe samenwerking met de Peer Groep

Xcelleren staat voor verbinden. Hiervoor gaan wij ook samenwerkingen aan. Wij zijn verheugd met de samenwerking met de Peer Groep | Civiele Techniek waarin wij de persoonlijke ontwikkeling als verlengstuk van de organisatie vormgeven. Xcelleren verbind vooral ook met de organisatie van de deelnemers, zodat we maximale duurzame ontwikkeling bereiken. Een vorm van sociaal Circulair werken.

Wil je als leider excelleren? 

Ga dan naar onze website: Xcelleren.nl. Daar vind je meer informatie over onze programma’s en onze coaches. Of mail naar dkrouwel@xcelleren.nl

New building,new began
Scroll naar boven