Wil jij je leiderschap op een hoger level brengen?

Wil jij meer grip of regie krijgen, effectiever kunnen samenwerken met je ketenpartners en je opdrachtgevers/ opdrachtnemers of je (bouw)team optimaal laten presteren?

Kom je hier door de waan van de dag of vanwege contractuele redenen of tijdsdruk niet aan toe?

Word succesvoller door leiderschap persoonlijk te maken, te leren van jouw praktijk, vanuit je gevoel te leren werken, vroegtijdig signalen te herkennen en op te pakken. Initieer hiermee de juiste interventies en acties richting je team en samenwerkende partijen.

Meer aandacht voor de verbinding tussen mens en techniek is essentieel voor succes. Met de ontwikkelprogramma’s van Xcelleren bereik je meer en word je beter op gebied van samenwerken, communiceren en leidinggeven!

Ambitie!

Wij zorgen voor echte ontwikkeling van mens en samenwerking in Bouw en Infra. Zelf hebben we persoonlijk ervaren dat een ontwikkeling door inzicht vanuit je eigen ervaringen van alle dag en door reflectie hierop, de verbinding tussen mensen kwalitatief beter wordt. Door persoonlijke aandacht ontstaat er ook persoonlijke groei bij leiders die mens en techniek verbinden.

In Xcelleren staat deze ontwikkeling centraal. Excellent zijn in leiderschap. Dat vraagt om groei, om loslaten, ervaren en om nieuwe inzichten toe te passen.

Programma ‘Xcelleren als Projectleider’

Het programma ‘Xcelleren als Projectleider’ is ontwikkeld als aanvulling op bestaande opleidingen (hbo opleidingen en trainingen projectmanagement). In de praktijk staat sturing vanuit het contract op inhoud voorop. Dat is belangrijk, maar aandacht voor de open samenwerkingsrelatie blijft vaak onderbelicht en maar al te vaak is de procedurele kant veel te leidend. Voor de onderlaag op gevoelsniveau is dan onvoldoende ruimte. Een intensievere persoonlijke reflectie en veel meer gebruik maken van onderliggende gevoelens van projectdeelnemers leidt echter tot een hogere effectiviteit. Dat is projecten leiden voorbij het contract.

Programma ‘Xcelleren als Uitvoerder’

Het programma ‘Xcelleren als Uitvoerder’ is ontwikkeld als aanvulling op bestaande opleidingen (mbo opleidingen en trainingen uitvoerder). In de praktijk staat sturen en regelen van de dagelijkse issues voorop. Aandacht voor hoe wordt samengewerkt blijft vaak onderbelicht. Binnen het team van eigen mensen, maar ook met de ketenpartners. Voor de onderlaag op gevoelsniveau is vaak veel te weinig ruimte. Een intensievere persoonlijke reflectie en veel meer gebruik maken van het gevoels- en emotieniveau leidt tot een hogere effectiviteit. Dat is uitvoering geven voorbij de dagelijkse hectiek.

Xcelleren in 1 dag?!

Xcelleren in één dag is natuurlijk niet mogelijk, maar een kennismaking op hoofdlijnen wel, zeker als je het daarna ook verder kunt oppakken met individuele coaching, intervisie, teamcoaching of het volledige Xcelleren-programma.

Maak kennis met leren, reflecteren en gebruik maken van het gevoelsniveau en verbindend leidinggeven, kom dan naar de 1-daagse. 

Wil je als leider excelleren?

Ga dan naar onze website: Xcelleren.nl. Daar vind je meer informatie over onze programma’s en onze coaches. Of mail naar dkrouwel@xcelleren.nl

Businessman in elegant suit with his jacket hanging over his shoulder standing in mown wheat field looking into the distance under a majestic evening sky with a setting sun.
Scroll naar boven