Breng als projectleider, toezichthouder of uitvoerder jouw persoonlijke context in beeld

In de komende blogposts nemen we je mee in meerdere aspecten van Xcelleren, zodat je meer beeld krijgt wat Xcelleren inhoudt en voor jou kan betekenen. Voor ons betekent Excelleren (als projectleider, directievoerder, toezichthouder of uitvoerder) dat je ervaart hoe je continu kunt blijven leren en ontwikkelen met behulp van je eigen unieke ervaringen uit jouw praktijk. Je spiegelt deze aan bestaande bewezen inzichten en kennis en ervaringen van jezelf, de trainers en andere deelnemers.

Leerdoelen vanuit persoonlijk perspectief

Persoonlijk leren begint bij het beschrijven van jouw omgeving en de ontwikkeldoelen waar jij mee aan de slag wil gaan. Hoe concreter hoe beter. Want als jij een scherp doel voor ogen hebt dan is de kans dat jij die bereikt ook groter. Dit scherpe doel bereik je door vanuit thema’s te denken. Je inventariseert welke aspecten allemaal een rol spelen en neemt dit mee bij het bepalen van je leerthema.  

Ieder thema kun je diepgaander onder woorden brengen vanuit inhoudelijke, procedurele en sociale aspecten. Deze opdracht gebeurt onder professionele begeleiding en je zult merken dat je vraagstuk vanuit verschillende perspectieven benaderd kan worden. Hierdoor ga je ook meer zicht krijgen op hoe je effectief aan vraagstukken werkt. 

Aantrekkelijke leervormen

Hoe bewuster je bent van je leerstijl en de leervorm die je kiest, hoe meer resultaat je bereikt. In de programma’s van Xcelleren gebruiken we verschillende (interactieve) leervormen die bij jou passen.

Het praktijkgericht leren is de rode draad door ons programma. Dit doen we omdat jouw ervaringen in concrete situaties het beste en eerste aanknopingspunt zijn voor jouw persoonlijke ontwikkeling. 

Reactie van een deelnemer:

“De opleiding heeft ervoor gezorgd dat ik meer bewust ben van waar mijn sterke -en verbeterpunten in mijn werkstijl zitten als projectleider. Daarnaast heb ik inzicht gekregen in hoe je op menselijk vlak invloed kan hebben op een succesvol teamproces en invloed kan hebben om ontwikkelingen (persoonlijk, in je team en/of in je organisatie) te faciliteren en te stimuleren. De diverse concrete instrumenten en middelen die tijdens de opleiding zijn behandeld hebben geholpen om de geleerde lessen te kunnen vertalen en toe te passen in de praktijk.”

Midas Luijer
adviseur Veiligheid, Innocy Life Cycle Masters

Ga jij Xcelleren in je rol?

Meer informatie of aanmelden voor een intakegesprek voor het programma ‘Xcelleren als projectleider/ directievoerder of toezichthouder/ uitvoerder?’ Stuur een e­mail naar info@xcelleren.nl. Of kijk op onze nieuwe website: Xcelleren.nl. Daar vind je de programma’s en onze trainers/coaches.

Als organisatie excelleren?

Al meerdere bedrijven hebben ervoor gekozen om Xcelleren te zien als verlengstuk van hun organisatie in de opleiding en ontwikkeling van hun uitvoerders, toezichthouders, projectleiders, directievoerders en omgevingsmanagers en er volgen er steeds meer. Jouw organisatie ontwikkelen door meerdere tegelijk één van de programma’s ‘Xcelleren’ te laten volgen? Neem contact op voor de mogelijkheden (kan ook in company): info@xcelleren.nl

ThinkstockPhotos-514315908
Scroll naar boven