Investeer in jezelf! Excelleer als projectleider of uitvoerder

De zomervakantie zit er inmiddels voor bijna iedereen op. Hopelijk heeft iedereen de tijd kunnen nemen om tot rust te komen. Nu weer aan de slag, een mooi moment om te investeren in jezelf en je verder te ontwikkelen tot een excellente projectleider of uitvoerder.

Xcelleren en Cumela Nederland

Xcelleren werkt sinds kort samen met Cumela Nederland. Cumela is de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra. Nederland telt ruim 3.000 cumelabedrijven en hier werken circa 30.000 betrokken vakmensen. Als brancheorganisatie ondersteunen zij deze cumelabedrijven in de breedste zin: van algemene advisering tot individueel maatwerk en van verzekeringen tot opleidingen en trainingen. Ze zorgen dat deze sector haar potentieel benut en helpen haar duurzaam vooruit! 

De kernwaarden van Cumela Nederland:

  • Verbonden: wij zijn verbinders! We brengen leden samen, werken samen met relevante partners en behartigen de belangen van de sector op basis van de gezamenlijk opgestelde doelen.
  • Integer: wij zijn eerlijk en betrouwbaar! We maken zaken bespreekbaar en we werken aan een veilige organisatie en eerlijke sector. De leden van onze Integriteitscommissie gaan bijvoorbeeld het gesprek aan met (bestuurs)leden en medewerkers van Cumela over integriteit.
  • Professioneel: wij zijn vakkundig! Door kennis te delen en samen te werken, kunnen we onze sector laten groeien. Je kunt op ons rekenen: afspraak is afspraak.
  • Praktisch: wij zijn doeners! We bieden heldere en praktische adviezen en oplossingen. Onze kennis van de sector en onze leden maakt het verschil.

Deze kernwaarden passen naadloos bij die van Xcelleren. Samen willen we de sector en de mensen die erin werken verder ontwikkelen. Dit doen wij onder andere met onze programma’s ‘Xcelleren als Projectleider’ en ‘Xcelleren als uitvoerder’

Programma ‘Xcelleren als Projectleider’

Meer aandacht voor de verbinding tussen mens en techniek is essentieel voor projectsucces. Het programma ‘Xcelleren als Projectleider’ is ontwikkeld als aanvulling op bestaande opleidingen (hbo opleidingen en trainingen projectmanagement). In de praktijk staat sturing vanuit het contract op inhoud voorop. Aandacht voor de open samenwerkingsrelatie blijft vaak onderbelicht. Voor de onderlaag op gevoels­niveau is dan onvoldoende ruimte. Vanuit onze persoonlijke ervaring zien we dat een intensievere persoonlijke reflectie en veel meer gebruik maken van onderliggende gevoelens van projectdeelnemers leidt tot een hogere effectiviteit. Dat is projecten leiden voorbij het contract.

In het programma zitten meerdere momenten van individuele coaching en intervisie. Je leert van je eigen en andere verhalen, knelpunten en resultaten door goed te reflecteren op je eigen rol, aanpak, gevoelens en ervaringen. Je gaat aan de slag met het ontwikkelen van je eigen team(s) binnen jouw organisatiecontext. Zo worden jouw bestaande projectmanagement skills uitgebreid met inzicht in het menselijk handelen. Je krijgt meer inzicht in je eigen persoonlijkheid. Je ontdekt patronen in je eigen denk­ en handelswijzen, die van je teamleden en je samenwerkingspartners. Je leert hoe je hier effectiever mee kunt omgaan en veel meer verbindend regie kunt voeren.

Programma ‘Xcelleren als uitvoerder’

Meer aandacht voor de verbinding tussen mens en techniek is essentieel voor project succes. Het programma ‘Xcelleren als Uitvoerder’ is ontwikkeld als aanvulling op bestaande opleidingen (mbo opleidingen en trainingen uitvoerder). In de praktijk staat sturen en regelen van de dagelijkse issues voorop. Aandacht voor hoe wordt samengewerkt blijft vaak onderbelicht. Voor de onderlaag op gevoelsniveau is onvoldoende ruimte. Vanuit onze persoonlijke ervaring zien we dat een intensievere persoonlijke reflectie en veel meer gebruik maken van onderliggende gevoelens leidt tot een hogere effectiviteit. Dat is uitvoering geven voorbij de dagelijkse hectiek.

In het programma zitten meerdere momenten van individuele coaching en intervisie. Je leert van je eigen situaties en die van anderen. Je leert effectief gebruikt te maken van je gevoelens en emoties op basis van jouw praktijk en je gaat actief aan het werk met teamontwikkeling, de relatie met jouw klanten en de samenwerking met je ketenpartners. Zo worden jouw bestaande leidinggevende vaardigheden uitgebreid met vaardigheden op gebied van samenwerken, verbeteren en veranderen. Je groeit doordat je hier effectiever mee kunt omgaan en veel meer vanuit een verbindende stijl effectief kunt sturen op jouw projecten.

Excelleer nog dit jaar

Het 8-daagse programma Xcelleren als projectleider start op 17 september en er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Kijk hier meer informatie: https://xcelleren.nl/programmas/xcelleren-als-projectleider/

Het 6-daagse programma Xcelleren als uitvoerder start op 25 november. Kijk hier voor meer informatie: https://xcelleren.nl/programmas/xcelleren-als-uitvoerder/

Ja, ik wil graag excelleren

Meer informatie of aanmelden voor een intakegesprek voor het programma ‘Xcelleren als Projectleider’ of ‘Xcelleren als uitvoerder’? Stuur een e­mail naar info@xcelleren.nl.

Foto 1 Uitvoerder
Scroll naar boven