Nog meer Xcelleren!

In februari hebben veel mensen onze ontwikkelprogramma’s Xcelleren als Projectleider en Xcelleren als Uitvoerder gevolgd. Excellent zijn in leiderschap. Dat vraagt om groei, om loslaten, ervaren en om nieuwe inzichten om te zetten in leren. Xcelleren staat voor groei door te leren van de eigen ervaringen en die van anderen. 

Iedereen die meegedaan heeft aan onze programma’s is enthousiast over hetgeen wat ze bereikt hebben. Onze groep uitvoerders hebben geleerd praktisch te verbinden. Gewoon met jezelf en de mannen buiten in de praktijk. 

De projectleiders hebben ook hun persoonlijke ontwikkelreis afgerond. Naast het certificaat is het vooral de persoonlijke ervaring wat blijvend meegaat. 

We hebben weer mooie persoonlijke verhalen van ontwikkeling gehoord. Enkele quotes:

Arjan Haak, Innocy: ‘Ik heb meer grip gekregen op mijn eigen ontwikkeling. Veel meer zelf het stuur in handen kunnen nemen. ‘

Hannah Gooijker, Van Doorn: ‘Xcelleren is niet makkelijk maar daarom levert het des te meer op.’

Nieuw gezicht met aandacht voor organisatiecultuur en persoonlijk leiderschap

We willen Gerard van Barneveld (Barna Advies) aan jullie voorstellen. Gerard is al betrokken geweest in onze programma’s en is een strategische, actiegerichte leider die mensen verbindt, steunt en zichzelf hierbij als instrument inzet. Hij is prestatiegericht en fungeert als initiator, motivator en teambuilder. Door persoonlijke ontwikkeling en opgebouwde kennis weet hij effectief met mensen en processen om te gaan. Hetgeen resulteert in een plezierige en effectieve samenwerking. Hij is een stevige, energieke leider met ervaring in het realiseren van businessplannen, bedrijfsprocessen, productontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Hij is een organisator gericht op maximalisatie en het inzetten van efficiënte processen met logische structuren.

Gerard heeft ervaring als projectmanager, trainer, adviseur en coach bij zowel overheden, stichtingen als het bedrijfsleven. Hij heeft expertise in verschillende branches o.a. infrastructuur, industrie en productie, maar ook in de zakelijke en persoonlijke dienstverlening.

Gerard is een mensenmens pur sang en richt zich met name op coaching en teambuilding en is daarnaast een initiator en motivator. Het inzetten van zijn persoonlijke ontwikkeling, opgebouwde zelfkennis en kennis over hoe effectief met elkaar om te gaan resulteert in een effectieve samenwerking. Een samenwerking waarbij de persoonlijke sterkten worden ingezet en waarbij onderlinge interactie altijd centraal staat.

Kom ook Xcelleren

In september starten twee nieuwe groepen met onze programma’s Xcelleren als projectleider en Xcelleren als uitvoerder. Word succesvoller door leiderschap persoonlijk te maken, te leren van jouw praktijk, vanuit je gevoel te leren werken, vroegtijdig signalen te herkennen en op te pakken. Initieer hiermee de juiste interventies en acties richting je team en samenwerkende partijen.

Meer aandacht voor de verbinding tussen mens en techniek is essentieel voor succes. Met de ontwikkelprogramma’s van Xcelleren bereik je meer en word je beter op gebied van samenwerken, communiceren en leidinggeven!

Programma ‘Xcelleren als Projectleider’

Het programma ‘Xcelleren als Projectleider’ is ontwikkeld als aanvulling op bestaande opleidingen (hbo opleidingen en trainingen projectmanagement). In de praktijk staat sturing vanuit het contract op inhoud voorop. Dat is belangrijk, maar aandacht voor de open samenwerkingsrelatie blijft vaak onderbelicht en maar al te vaak is de procedurele kant veel te leidend. Voor de onderlaag op gevoelsniveau is dan onvoldoende ruimte. Een intensievere persoonlijke reflectie en veel meer gebruik maken van onderliggende gevoelens van projectdeelnemers leidt echter tot een hogere effectiviteit. Dat is projecten leiden voorbij het contract.

Programma ‘Xcelleren als Uitvoerder’

Het programma ‘Xcelleren als Uitvoerder’ is ontwikkeld als aanvulling op bestaande opleidingen (mbo opleidingen en trainingen uitvoerder). In de praktijk staat sturen en regelen van de dagelijkse issues voorop. Aandacht voor hoe wordt samengewerkt blijft vaak onderbelicht. Binnen het team van eigen mensen, maar ook met de ketenpartners. Voor de onderlaag op gevoelsniveau is vaak veel te weinig ruimte. Een intensievere persoonlijke reflectie en veel meer gebruik maken van het gevoels- en emotieniveau leidt tot een hogere effectiviteit. Dat is uitvoering geven voorbij de dagelijkse hectiek.

Meer informatie of aanmelden?

Ga naar onze website: Xcelleren.nl. Daar vind je meer informatie over onze programma’s en onze trainers en coaches. Of mail Daniël via het dkrouwel@xcelleren.nl

Man running with his dog on the mountain tableland
Scroll naar boven