Relaties opbouwen met externe partners als projectleider of uitvoerder

Het opbouwen van de relatie met je externe partners vraagt aandacht en tijd. Het is vaak moeilijker om deze relaties op te bouwen, omdat het contact minder is dan met je eigen interne team en je de belangen van de ander moeilijker kan bepalen. 

Een relatie opbouwen vraagt om een inspanning, het doorbrengen van tijd met elkaar in combinatie met verdiepende vragen. Hier is vaak geen ruimte voor. Benut dus de spaarzame ruimte die er wel is, om het verdiepende gesprek met de ander aan te gaan over belangen, waarden, normen en doelen. Dit helpt je om elkaar te helpen, waardoor de relatie versterkt.

Meer dan intern is het met de externe relatie van belang om in te zetten op de begeleiding van het proces. Bij bijvoorbeeld een bouwteam is dit ook van belang, echter zal je ervaren dat dit makkelijker is, om dat een bouwteam elkaar regelmatig ziet. 

Jouw praktijk staat aan de basis van jouw ontwikkeling. Je staat als het ware met je projecten in een driehoek. Je voert je project uit en hebt aandacht voor je omgeving, ON/ OG, je stemt af en verbind met je team en binnen je organisatie. Het derde element zijn de wensen en eisen die in de overeenkomst staan en vertegenwoordigd de wensen en verwachtingen van het project. Hoe jij je verhoud tot deze drie bepaalt in welke mate jij verbind, pendelt en succes bereikt met het team.

In onze programma’s Xcelleren als projectleider en Xcelleren als uitvoerder gaan we ook aan de slag met de tool ‘Jouw Teamscan’. een middel om inzicht te krijgen waar jij in je team en in de driehoek meer op wil sturen om ontwikkeling te stimuleren en te verbeteren.

Jouw Teamscan is voor iedereen die vanuit reflectie de succesfactoren van zijn/haar relaties met anderen wil ontwikkelen.

  • Is onze taakverdeling duidelijk?
  • Kennen en begrijpen wij elkaar?
  • Is ieder teamlid zich bewust van zijn rol?
  • In welke mate zijn we onderling betrokken?
  • Hoe borgen wij onze ontwikkeling?

Jouw Teamscan is gebaseerd op het vergroten van wederzijds vertrouwen en elkaar te helpen. De scan geeft een helder inzicht in het verbeterpotentieel en biedt praktische stappen op basis van acht ontwikkelfasen en vijf levels.

Deelnemer Marc Meenken, Peergroep: 

Met dit programma heb ik veel inzicht gekregen in tools om te excelleren als projectleider. 

Kom ook Xcelleren

In september starten twee nieuwe groepen met onze programma’s Xcelleren als projectleider en Xcelleren als uitvoerder. Word succesvoller door leiderschap persoonlijk te maken, te leren van jouw praktijk, vanuit je gevoel te leren werken, vroegtijdig signalen te herkennen en op te pakken. Initieer hiermee de juiste interventies en acties richting je team en samenwerkende partijen.

Meer aandacht voor de verbinding tussen mens en techniek is essentieel voor succes. Met de ontwikkelprogramma’s van Xcelleren bereik je meer en word je beter op gebied van samenwerken, communiceren en leidinggeven!

Programma ‘Xcelleren als Projectleider’

Het programma ‘Xcelleren als Projectleider’ is ontwikkeld als aanvulling op bestaande opleidingen (hbo opleidingen en trainingen projectmanagement). In de praktijk staat sturing vanuit het contract op inhoud voorop. Dat is belangrijk, maar aandacht voor de open samenwerkingsrelatie blijft vaak onderbelicht en maar al te vaak is de procedurele kant veel te leidend. Voor de onderlaag op gevoelsniveau is dan onvoldoende ruimte. Een intensievere persoonlijke reflectie en veel meer gebruik maken van onderliggende gevoelens van projectdeelnemers leidt echter tot een hogere effectiviteit. Dat is projecten leiden voorbij het contract.

Programma ‘Xcelleren als Uitvoerder’

Het programma ‘Xcelleren als Uitvoerder’ is ontwikkeld als aanvulling op bestaande opleidingen (mbo opleidingen en trainingen uitvoerder). In de praktijk staat sturen en regelen van de dagelijkse issues voorop. Aandacht voor hoe wordt samengewerkt blijft vaak onderbelicht. Binnen het team van eigen mensen, maar ook met de ketenpartners. Voor de onderlaag op gevoelsniveau is vaak veel te weinig ruimte. Een intensievere persoonlijke reflectie en veel meer gebruik maken van het gevoels- en emotieniveau leidt tot een hogere effectiviteit. Dat is uitvoering geven voorbij de dagelijkse hectiek.

Meer informatie of aanmelden?

Kijk op onze website: Xcelleren.nl. Daar vind je meer informatie over onze programma’s en onze trainers en coaches. Of mail Daniël via het dkrouwel@xcelleren.nl

Foto 1 Uitvoerder
Scroll naar boven