Opbouwen van relaties met jouw stakeholders en projectpartners

Het opbouwen van relaties met jouw stakeholders en projectpartners vraagt om het investeren van tijd, moeite en aandacht. Het is vaak lastiger om deze relaties op te bouwen, omdat het contact minder is dan met je interne team en het voor jou moeilijker is om de belangen van de ander te begrijpen.

Verdiepend gesprek

Het opbouwen van relaties kost moeite en omvat tijd die samen wordt doorgebracht in combinatie met het doorgronden van elkaars perspectieven. Vaak is er daar is geen ruimte voor. Benut juist de beperkte ruimte om je te concentreren op belangen, waarden, normen en doelen. Hiermee help je elkaar en versterkt de relatie. Het is ook belangrijk om je te concentreren op het managen van processen met externe relaties, naast de interne relaties. In ieder project en samenwerkingsverbanden is dit belangrijk. In bouwteams bijvoorbeeld staat samenwerking vaak op de agenda. Uit onderzoek blijkt dat als er aandacht is voor de samenwerking deze groeit. 

Over het algemeen zoek jij in je projecten naar een balans in de driehoek: omgeving (waaronder de OG/ON-relatie), je team en de verplichtingen op basis van de overeenkomst. 

Deze balans is van belang voor een succesvolle samenwerking. Hoe je dat doet? Vele factoren bepalen jouw balans. Allereerst wie jij als persoon bent in relatie tot jouw omgeving. Deze inzien en naar de praktijk vertalen tot voor jouw effectief gedrag is een onderdeel om in balans te zijn. Hierdoor ervaar je meer controle en overzicht.

Excelleren als projectleider of uitvoerder

Meer aandacht voor de verbinding tussen mens en techniek is essentieel voor succes. De programma’s ‘Xcelleren als Projectleider’ en ‘Xcelleren als Uitvoerder’ zijn ontwikkeld als aanvulling op bestaande opleidingen. In de praktijk staat sturing vanuit het contract op inhoud voorop. Aandacht voor hoe wordt samengewerkt blijft vaak onderbelicht. Binnen het team van eigen mensen, maar ook met de ketenpartners. Voor de onderlaag op gevoelsniveau is vaak veel te weinig ruimte. Een intensievere persoonlijke reflectie en veel meer gebruik maken van het gevoels- en emotieniveau leidt tot een hogere effectiviteit.

Wil je excelleren? 

In Februari 2023 starten weer we weer met nieuwe groepen. Ga naar onze website: Xcelleren.nl. Daar vind je meer informatie over onze programma’s en onze coaches. Of mail naar dkrouwel@xcelleren.nl

New building,new began
Scroll naar boven