Pendelen als projectleider in jouw organisatie

Heb je wel eens stilgestaan in welke positie jij inneem in jouw organisatie? Hoe beweeg jij je in jouw team, tussen je team en andere afdelingen of tussen je team en jouw leidinggevende. Inzicht en besef hoe jij je beweegt, hoe jij de verbindingen legt maakt het verschil in contact maken of geen contact hebben. 

Jouw positie kan ook het verschil maken of het project succesvol verloopt en een minder succesvol resultaat kent. Weet de organisatie wat er speelt in jouw project of staan ze regelmatig voor verrassingen?

In elke mate sta jij in verbinding? Daar inzicht in krijgen en jouw positie kunnen veranderen is de kern van Xcelleren als projectleider. De deelnemers van de eerste groep in ons programma hebben dat ervaren. Zij hebben letterlijk geoefend met het pendelen. Kies jij er wel eens voor om bewust met je opdrachtgever of opdrachtnemer, stakeholder te praten over de visie over het project waar je samen aan werkt? Probeer dat maar eens en je gaat ervaren hoe verrassend mooi de uitkomsten zijn.

Van Excelleren naar Xcelleren als projectleider

We kijken erg tevreden terug op de groei van de eerste deelnemers van ons programma ‘Excelleren als Projectleider’. Trots op de projectleiders in bouw en infra die op Landgoed de Horst in Driebergen zijn samengekomen met het lef om zich te durven ontwikkelen. Ook wij hebben niet stil gezeten en hebben veel geleerd van deze eerste groep. We ontwikkelen ons programma ook door en zullen het uitbreiden naar andere sectoren en functies in de organisatie.

Om dit programma en de nieuwe programma’s een eigen gezicht naar buiten te geven hebben we er een nieuwe naam aan gehangen met bijpassende huisstijl: Xcelleren.

In Xcelleren staat de ontwikkeling centraal. Excellent zijn in leiderschap. Dat vraagt om groei, om loslaten, ervaren en om nieuwe inzichten om te zetten in leren. Xcelleren staat ook voor groei door te leren van je eigen ervaringen. De kleur groen staat voor groeien, nieuwe ontwikkelingen tot ontplooiing laten komen. Groen staat ook voor het gericht zijn op de mens, aandacht geven. Blauw staat voor structuur. Structuur is eerst nodig om nieuwe inzichten je eigen te maken, tot een nieuwe “gewoonte” te maken. Van jou te maken.

XCELLEREN ALS PROJECTLEIDER

Het programma ‘Xcelleren als Projectleider’ is ontwikkeld als aanvulling op bestaande opleidingen (hbo opleidingen en trainingen projectmanagement). In de praktijk staat sturing vanuit het contract op inhoud voorop. Aandacht voor de open samenwerkingsrelatie blijft vaak onderbelicht. Voor de onderlaag op gevoels­niveau is dan onvoldoende ruimte. Vanuit onze persoonlijke ervaring zien we dat een intensievere persoonlijke reflectie en veel meer gebruik maken van onderliggende gevoelens van projectdeelnemers leidt tot een hogere effectiviteit. Dat is projecten leiden voorbij het contract.

Vergroot je inspirerend vermogen en bouw aan verbindingen in je team en daarbuiten. Versterk je regievoering, laat de mensen om je heen excelleren, ontwikkel jezelf structureel en duur­zaam met dit programma.

In het programma zitten meerdere momenten van individuele coaching en intervisie. Je leert van je eigen en andere verhalen, knelpunten en resultaten door goed te reflecteren op je eigen rol, aanpak, gevoelens en ervaringen. Je gaat aan de slag met het ontwikkelen van je eigen team(s) binnen jouw organisatiecontext. Zo worden jouw bestaande projectmanagement skills uitgebreid met inzicht in het menselijk handelen. Je krijgt meer inzicht in je eigen persoonlijkheid. Je ontdekt patronen in je eigen denk­ en handelswijzen, die van je teamleden en je samenwerkingspartners. Je leert hoe je hier effectiever mee kunt omgaan en veel meer verbindend regie kunt voeren.

MELD JE AAN VOOR DE VOLGENDE GROEPEN 

Op 23 april start de volgende groep aan het programma ‘Xcelleren als Projectleider’ (onder voorbehoud van de Coronamaatregelen). De groep bestaat uit maximaal 9 deelnemers en we hebben al enkele aanmeldingen ontvangen. Vol=vol. 

Data eerstvolgende groep:

 • Dag 1: 23 april 2021
 • Dag 2 en 3: 19 en 20 mei 2021
 • Dag 4 en 5: 10 en 11 juni 2021
 • Dag 6: 9 juli 2021
 • Dag 7: 27 augustus 2021
 • Dag 8 (Terugkomsessie): 24 september 2021 (vanaf 12:30 uur)

Na de zomer start de derde groep:

 • Module 1: 17 september 2021
 • Module 2: 7 en 8 oktober
 • Module 3: 3 en 4 november
 • Module 4 (dag 1): 17 december 2021
 • Module 5 (dag 2): 7 januari 2022
 • Module 5: 28 januari 2022

De kosten voor deelname aan het programma bedragen € 5.500,-. excl. BTW en inclusief literatuur, overnachting, ontbijt, lunch en diners. Meer informatie of aanmelden voor een intakegesprek voor het programma ‘Xcelleren als Projectleider’? Stuur een e­mail naar info@kmob.nl.

ALS ORGANISATIE EXCELLEREN? 

Jouw organisatie verder ontwikkelen door meerdere projectleiders tegelijk het programma ‘Xcelleren als Projectleider’ te laten volgen? Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken (kan ook als incompany training). 

Compass
Scroll naar boven