Xcelleren is groeien!

Je leiderschap laten groeien en op een hoger level brengen. Hierdoor grip of regie krijgen, effectiever kunnen samenwerken met je ketenpartners, je opdrachtgevers en je team optimaal laten presteren. 

Is dat waar jij ook naar verlangt, maar waar je door de waan van de dag en contractuele zaken niet aan toekomt? Dan zijn de ontwikkelprogramma’s Xcelleren voor leidinggevenden een uitstekende ondersteuning om in samenwerking meer te bereiken dan de doelstellingen van het project.

Leiderschap persoonlijk maken, vanuit je gevoel leren werken, vroegtijdig signalen herkennen en oppakken en daarmee de juiste interventies en acties ondernemen richting je team en samenwerkende partijen. 

Optimaal leren inzetten van vaardigheden om sociaal-communicatief en verandergebied in aanvulling op je projectmanagement vaardigheden en leidinggevende vaardigheden. Dat is waar je in de Xcelleren voor gaat!

Missie

Onze missie is om echte ontwikkeling van mens en samenwerking in Bouw en Infra te faciliteren. Wij hebben persoonlijk ervaren dat een ontwikkeling door inzicht vanuit je eigen ervaringen van alle dag, door reflectie, groei geeft naar verbinding tussen mensen. Wij geven iedere projectleider persoonlijke aandacht, zodat er persoonlijke groei ontstaat naar leiders die mens en techniek verbinden.

Ontwikkeling centraal

In Xcelleren staat de ontwikkeling centraal. Excellent zijn in leiderschap. Dat vraagt om groei, om loslaten, ervaren en om nieuwe inzichten om te zetten in leren.

Onder de nieuwe naam ontwikkelen wij de programma’s van Xcelleren. Binnenkort aangevuld met een website Xcelleren.

Xcelleren voor leidinggevende kent momenteel twee programma’s: Xcelleren als projectleider en Xcelleren als uitvoerder.

Binnenkort leest u meer over Xcelleren als uitvoerder. Het programma Xcelleren als projectleider is na de eerste groep aangescherpt op inhoud en structuur, zodat deze nog beter aansluit op de ontwikkeling van de doelgroep. Zo hebben wij module 3 aangepast van 2 aanééngesloten dagen naar 2 separate dagen met enkele weken ertussen, voor een optimale groeicurve van de deelnemers door nog meer persoonlijke coaching.

XCELLEREN ALS PROJECTLEIDER

Het eerste programma ‘Xcelleren als Projectleider’ is ontwikkeld als aanvulling op bestaande opleidingen (hbo opleidingen en trainingen projectmanagement). In de praktijk staat sturing vanuit het contract op inhoud voorop. Aandacht voor de open samenwerkingsrelatie blijft vaak onderbelicht. Voor de onderlaag op gevoels­niveau is dan onvoldoende ruimte. Vanuit onze persoonlijke ervaring zien we dat een intensievere persoonlijke reflectie en veel meer gebruik maken van onderliggende gevoelens van projectdeelnemers leidt tot een hogere effectiviteit. Dat is projecten leiden voorbij het contract.

Vergroot je inspirerend vermogen en bouw aan verbindingen in je team en daarbuiten. Versterk je regievoering, laat de mensen om je heen excelleren, ontwikkel jezelf structureel en duur­zaam met dit programma.

In het programma zitten meerdere momenten van individuele coaching en intervisie. Je leert van je eigen en andere verhalen, knelpunten en resultaten door goed te reflecteren op je eigen rol, aanpak, gevoelens en ervaringen. Je gaat aan de slag met het ontwikkelen van je eigen team(s) binnen jouw organisatiecontext. Zo worden jouw bestaande projectmanagement skills uitgebreid met inzicht in het menselijk handelen. Je krijgt meer inzicht in je eigen persoonlijkheid. Je ontdekt patronen in je eigen denk­ en handelswijzen, die van je teamleden en je samenwerkingspartners. Je leert hoe je hier effectiever mee kunt omgaan en veel meer verbindend regie kunt voeren.

MELD JE AAN VOOR DE VOLGEND GROEP 

Na de zomer, start op 17 september de volgende groep aan het programma ‘Xcelleren als Projectleider’. De groep bestaat uit maximaal 9 deelnemers.

De data vooor het najaar zijn de volgende:

Module 1: 17 september 2021

Module 2: 7 en 8 oktober

Module 3: 3 en 4 november

Module 4 (dag 1): 17 december 2021

Module 4 (dag 2): 7 januari 2022

Module 5: 28 januari 2022

De kosten voor deelname aan het programma bedragen € 5.500,-. excl. BTW en inclusief literatuur, overnachting, ontbijt, lunch en diners. Meer informatie of aanmelden voor een intakegesprek voor het programma ‘Xcelleren als Projectleider’? Stuur een e­mail naar info@kmob.nl.

ALS ORGANISATIE EXCELLEREN? 

Jouw organisatie verder ontwikkelen door meerdere projectleiders tegelijk het programma ‘Xcelleren als Projectleider’ te laten volgen? Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken (kan ook als incompany training). 

Hands holding and caring a green young  plant
Scroll naar boven