Present zijn als projectleider of uitvoerder in Bouw en Infra

Wil je écht het verschil maken in je rol als uitvoerder of projectleider binnen de bouw- en infrastructuurbranche? Dan nodigen we je uit om de transformatieve kracht van écht ‘present zijn’ te ontdekken, een onmisbare eigenschap van waardevol leiderschap.

Bij Xcelleren vinden we inspiratie in diverse sectoren, waaronder de zorg, waar ‘present zijn’ een cruciale rol speelt in het faciliteren van herstel en welzijn. Neem bijvoorbeeld een verpleegkundige, die niet simpelweg een taak uitvoert, maar er werkelijk is voor de patiënt, actief deelneemt aan hun herstelproces, en zo, meer dan enkel een facilitator, een stuwende kracht wordt in hun herstel.

Kun je je voorstellen hoe deze vorm van aanwezigheid ook in de bouw- en infrastructuursector het verschil kan maken?

Authentiek leiderschap

Present zijn is niet enkel een modewoord bij Xcelleren, het is een filosofie. Het betekent dat je jezelf volledig toewijdt aan het moment en de mensen om je heen – dat je niet slechts fysiek aanwezig bent, maar ook mentaal en emotioneel.

In de bouw en infra is het essentieel om je bewust te zijn van de ander, niet als een object, maar als een waardevol subject, een individu dat aandacht en respect verdient. Het onderscheid tussen ‘ik-het’ en ‘ik-jij’ relatie, waarbij de eerste refereert naar een functionele, objectieve interactie, en de tweede naar een authentieke, relationele connectie, is hierbij cruciaal. En waar kies jij voor in jouw leiderschap?

Sturen zonder de controle te verliezen

In de dynamische wereld van bouwprojecten, waar men vaak van het ene naar het andere moment holt, daagt ‘present zijn’ je uit om tegen de stroom in te gaan. Om stil te staan, te luisteren en werkelijk te verbinden met wat er nu gebeurt, en zo meer inzicht en verbinding te creëren dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Het betekent niet dat je geen actie onderneemt, maar dat de acties die je onderneemt doordrenkt zijn met aandacht en intentie. Het vraagt je om niet enkel te reageren, maar om bewust te creëren en zo een veilige en ondersteunende omgeving voor je team te bouwen.

Inspirerend leiderschap

Als je kiest voor dit type leiderschap, word je niet slechts een manager of leider. Je wordt een prototype, een levend voorbeeld van hoe leiderschap kan uitstralen naar iedereen om je heen. Jouw consistente aanwezigheid zal niet onopgemerkt blijven en zal een positief effect hebben op het vertrouwen en de samenwerking binnen je team.

Je bent niet alleen aan het bouwen aan projecten, maar je bent ook actief aan het bouwen aan relaties, vertrouwen en, uiteindelijk, aan de toekomst van je team en organisatie.

Neem deel aan de reis bij Xcelleren, waar we de kunst van ‘present zijn’ samen verkennen, onderzoeken en integreren, en zo samenbouwen aan de toekomst van leiderschap in bouw en infra.

Programma ‘Xcelleren als Projectleider’

Het programma ‘Xcelleren als Projectleider’ is ontwikkeld als aanvulling op bestaande opleidingen (hbo-opleidingen en trainingen projectmanagement). In de praktijk staat sturing vanuit het contract op inhoud voorop. Dat is belangrijk, maar aandacht voor de open samenwerkingsrelatie blijft vaak onderbelicht en maar al te vaak is de procedurele kant veel te leidend. Voor de onderlaag op gevoelsniveau is dan onvoldoende ruimte. Een intensievere persoonlijke reflectie en veel meer gebruik maken van onderliggende gevoelens van projectdeelnemers leidt echter tot een hogere effectiviteit. Dat is projecten leiden voorbij het contract.

Programma ‘Xcelleren als Uitvoerder’

Het programma ‘Xcelleren als Uitvoerder’ is ontwikkeld als aanvulling op bestaande opleidingen (mbo-opleidingen en trainingen uitvoerder). In de praktijk staat sturen en regelen van de dagelijkse issues voorop. Aandacht voor hoe wordt samengewerkt blijft vaak onderbelicht. Binnen het team van eigen mensen, maar ook met de ketenpartners. Voor de onderlaag op gevoelsniveau is vaak veel te weinig ruimte. Een intensievere persoonlijke reflectie en veel meer gebruik maken van het gevoels- en emotieniveau leidt tot een hogere effectiviteit. Dat is uitvoering geven voorbij de dagelijkse hectiek.

Meer informatie of aanmelden?

Ga naar onze website: Xcelleren.nl. Daar vind je meer informatie over onze programma’s en onze trainers en coaches. Of mail Daniël via het dkrouwel@xcelleren.nl

ThinkstockPhotos-514315908
Scroll naar boven