Ben jij wel ‘present’ als projectleider, uitvoerder of toezichthouder?

De woorden ‘present zijn’ zijn vast niet woorden die je dagelijks hoort en gebruikt. Toch liggen deze woorden aan de basis van leiderschap. Bij Xcelleren gebruiken we inzichten uit de zorg en het onderwijs om van te leren. 

‘Present zijn’ komt voort uit de zorg, waar ten dienste staan aan de ander, onderdeel is van vele beroepen. Denk maar eens aan een verpleegkundige die een patiënt helpt. De verpleegkundige staat ten dienste van de patiënt in de diepste vorm van het mens zijn. Zonder hulp wordt de patiënt niet beter. Ook als de patiënt zich niet laat helpen wordt deze niet beter. 

De verpleegkundige dient daarom present te zijn om de hulp te bieden, zodat de patiënt beter wordt. Eigenlijk faciliteert de verpleegkundige de patiënt.

Present zijn in de bouw en infra

Ook in bouw en infra is present zijn aan de orde van de dag. Echter de vraag is hebben we dat door? Heb je het door dat je ten dienste staat aan de ander? Hoe zie jij de ander? Als een object, zoals je ook een computer ziet? Of als een subject? Een mens die gezien wil worden en waarvoor je present bent? Hier komen de ik-het en ik-gij betrekking uit voort. De ik-het is de mens die de ander als object behandeld. Zonder gevoel, zonder contact, op inhoud handelen en hierbij totaal geen rekening houden met de ander. De ik-gij-betrekking gaat over de verbinding. Ik heb contact. Ik hoor wat je zegt. Ik zie jou. Wij hebben contact. De ik-gij gaat uit van de relatie van mens tot mens. De echte mensrelatie.

Maar al te vaak zien we echter dat vele onderwerpen je wegtrekken uit het hier en nu. Ze trekken je weg uit waar het op dat moment over moet gaan. Vaak zijn dit allerlei gedachten een dingen die nog moeten, waardoor je op het moment dat je in verbinding zou moeten staan, alweer met het volgende bezig bent of helemaal geen aandacht hebt voor de ander. Zo trekken jouw gedachten je aandacht, omdat je bijvoorbeeld gehecht bent aan druk zijn, of de controle wilt houden, je weg uit het moment. 

Leer present te zijn

Present zijn gaat over dienend leiderschap. Door er te zijn in het hier en nu heb je de kans om open te staan voor wat er op dat moment kan ontstaan aan inzichten, relatie. Present zijn is een leiderschap dat vraagt om zelfkennis, rust en aandacht voor de ander. Het is een staat van zijn. Present zijn vraagt niet om actie, om meningen, om praten, het beter weten. Present zijn vraagt om luisteren. Om er gewoon te zijn. Voor de ander. Aandacht.

Vanuit die aandacht kan je een leider of een manager zijn. Wat je bent hangt af van je rol en je taken. In beide gevallen kan je present zijn en ervaren dat je als leider een prototype bent. Een prototype is een voorbeeld voor ander. Als jij in staat bent om consequent present te zijn doet dat wat met jou en de mensen om je heen. Je werkt aan vertrouwen en het helpen van de ander.

Xcelleren kan ervoor zorgen dat jij altijd ‘present’ bent. Lees hieronder over onze programma’s.

Programma ‘Xcelleren als Projectleider’

Het programma ‘Xcelleren als Projectleider’ is ontwikkeld als aanvulling op bestaande opleidingen (hbo-opleidingen en trainingen projectmanagement). In de praktijk staat sturing vanuit het contract op inhoud voorop. Dat is belangrijk, maar aandacht voor de open samenwerkingsrelatie blijft vaak onderbelicht en maar al te vaak is de procedurele kant veel te leidend. Voor de onderlaag op gevoelsniveau is dan onvoldoende ruimte. Een intensievere persoonlijke reflectie en veel meer gebruik maken van onderliggende gevoelens van projectdeelnemers leidt echter tot een hogere effectiviteit. Dat is projecten leiden voorbij het contract.

Programma ‘Xcelleren als Uitvoerder’

Het programma ‘Xcelleren als Uitvoerder’ is ontwikkeld als aanvulling op bestaande opleidingen (mbo-opleidingen en trainingen uitvoerder). In de praktijk staat sturen en regelen van de dagelijkse issues voorop. Aandacht voor hoe wordt samengewerkt blijft vaak onderbelicht. Binnen het team van eigen mensen, maar ook met de ketenpartners. Voor de onderlaag op gevoelsniveau is vaak veel te weinig ruimte. Een intensievere persoonlijke reflectie en veel meer gebruik maken van het gevoels- en emotieniveau leidt tot een hogere effectiviteit. Dat is uitvoering geven voorbij de dagelijkse hectiek.

Xcelleren in 1 dag?!

Xcelleren in één dag is natuurlijk niet mogelijk, maar een kennismaking op hoofdlijnen wel, zeker als je het daarna ook verder kunt oppakken met individuele coaching, intervisie, team coaching of het volledige Xcelleren-programma.

Maak kennis met leren, reflecteren en gebruik maken van het gevoelsniveau en verbindend leidinggeven, kom dan naar de 1-daagse. Meer informatie? Stuur een mail naar info@xcelleren.nl

Wil je als leider ‘present zijn’?

Kijk op Xcelleren als Projectleider, Xcelleren als Uitvoerder of Xcelleren als Omgevingsmanager. Daar vind je meer informatie over onze programma’s en onze coaches. Of mail naar info@xcelleren.nl

Businessman in elegant suit with his jacket hanging over his shoulder standing in mown wheat field looking into the distance under a majestic evening sky with a setting sun.
Scroll naar boven